Als offico zijn we met elkaar en onze klanten al een mooie periode onderweg, bijna 15 jaar.

In 2009 toen we begonnen was “het doen van een administratie” de kernactiviteit van ons bedrijf. We hadden een eigen kantoor waar we de klanten ontvingen en de administraties verwerkten.

In de loop der jaren is onze focus meer en meer veranderd. Daar waar het verwerken van de administratie het belangrijkste was is de focus meer verplaatst naar het ondersteunen en coachen van de ondernemer.

Vanaf het eerste begin hadden we al een aantal klanten waar we bij op locatie werkten en waar de relatie verder uitgroeide dan alleen het verwerken van de administratie. Op het gebied van advies werden we gevraagd om mee te kijken en mee te denken met betrekking tot bedrijfsgroei, personeel, investeringen of toekomstplannen. Omdat we de ondernemer steeds beter leerden kennen werden we op natuurlijke wijze meegenomen in deze vraagstukken.

Administraties worden vandaag de dag nagenoeg allemaal in online omgevingen verwerkt en veel archief is digitaal geworden. De administratiewereld is aan het veranderen en ook de AVG verordening heeft een duit in het zakje gedaan om anders te gaan werken.

De vraag van ondernemers om te helpen bij het zelf kunnen voeren van de administratie groeit met de jaren. De steeds veranderende economische situaties hebben een belangrijke rol om de ondernemer steeds meer te ondersteunen bij het zelf administratief kunnen runnen van zijn onderneming. Banksaldi zijn niet meer leidend en met de komst van online administraties is het makkelijker om op afstand de administraties te controleren.

Tijd voor een nieuwe stap

De CO. van COaching wordt steeds actueler en voor ons is het dan ook tijd geworden om een nieuwe stap te maken. Onze pay-off: The CO. Feeling willen we dan ook prominenter gaan positioneren en verder gaan uitbouwen.

We zullen ons dan ook minder voordoen als een (traditioneel) administratiekantoor en meer als een Officoach, zoals wij dat noemen. Een coach die de ondernemer onder andere meehelpt om zijn administratie op eenvoudige en duidelijke wijze te (gaan) voeren en achter de schermen meehelpen zijn organisatie zo goed mogelijk te beheren en besturen. Daar waar gewenst te assisteren zijn digitale archief te beheren en meedenken in zijn bedrijfsvoering.

Een luisterend oor, een kritisch oog, een motiverend of juist een temperend gesprek en waar nodig bijstaan in het zoeken naar een accountant wanneer dat in de bedrijfsstructuur gewenst is. Begrijpen wat de ondernemer wil en hem of haar daarin meehelpen en tegelijkertijd de handen uit de mouwen steken om werkzaamheden op dat gebied uit handen te nemen.

Het administratieve proces in de breedste zin zien als vertrekpunt en op een goede wijze beheren! Daar willen we aan bijdragen. Een soort COmpagnon, zonder verplichtingen.

Dankbaar kijken we terug op de afgelopen bijna 15 jaar waar we hebben kunnen groeien in het vormgeven aan de CO. Feeling. Verwachtingsvol kijken we vooruit hoe we verder mogen groeien en tot toegevoegde waarde mogen zijn voor onze huidige en toekomstige klanten.